atherosclerosis โรคที่ต้องรู้ ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด

 atherosclerosis โรคร้ายที่ใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ที่ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ สำหรับโรคนี้มีชื่อเป็น ภาษาไทยว่า โรคหลอดเลือดแดงแข็งนั่นเอง

โรคนี้เกิดให้ลักษณะที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดเช่นเดียวกัน คำ ว่าหลอดเลือดนั้นมีความสำคัญที่ไม่แพ้สมองและหัวใจเลย เพราะการที่คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้แบบมี ความสุข

เพราะมีหลอดเลือดไปขนส่งเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะเห็นได้ว่าทั่วร่างกายของคนนั้น  จะมีหลอดเลือดเป็นจำนวนมาก ที่เมื่อกางออกมาแล้วจะมีความยาวถึง 100000 ไมล์กันเลยทีเดียว คน ไม่ใช่หุนยนต์ที่ต้องใช้หลอดเลือดไม่ใช่สายไฟฟ้า

atherosclerosis

 atherosclerosis หรือโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นโรคที่เกิดจากบริเวณหลอดเลือดแดงมีการอักเสบเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งหลอดเลือดแดงเกิดการตีบตันในบริเวณผัวหนังของหลอดเลือดแดง

ที่ทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงตรงบริเวณเนื้อเยื่อไม่เพียงพอซึ่งทำให้แคลเซียมที่ก่อตัวในเลือดมีน้อย การทำงานของร่ายจะไม่สมบูรณ์แบบเมื่อมีโรคนี้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับโรคที่เกิดจากหลอดเลือดอื่นๆ

คือไขมันในเลือดแดงมีอยู่สูงมีความดันโลหิตสูง เบาหวาน รับประทานแต่อาหารที่ส่งผลอันตรายแก่ร่างกาย เป็นคนชื่นชอบในการสูบบุหรี่เป็นชีวิต ชื่อชอบดื่มสุรา

ที่มีแต่แอลกอฮอลล์ สำหรับโรคนี้นั้น จะเกิดกับผู้ที่สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ที่มีภูมิต้านทานลดลง ไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวที่มีร่างกายที่ต้านทานโรคต่าง ๆ อยู่สูง

อาการของโรค atherosclerosis อาการของโรคนี้ในระยะจะไม่มีการแสดงอาการใด ๆ ออกมาเพราะจะค่อยๆ  ก่อตัวให้ตีบมากขึ้นจนหลอดแดงไม่สามารถทำงานขนส่งเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะที่อยู่ในร่างกายได้ จะทำให้เกิดอาการทันที

โดยอาการที่จะเกิดกับผู้ที่เป็นโรคนี้นั้น จะแตกต่างกันออกไป บางคนเกิดการปวดที่บริเวณและขา บางคนหลอดเลือดแดงแข็งที่ไต บางคนหลอดเลือดแดงแข็งที่บริเวณหัวใจ และบางคนหลอดเลือดแข็งที่บริเวณคอและก็สมอง

หากเกิดอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงแข็งตัว ให้ทำการไปพบแพทย์ทันที การักษาโรคนี้ในปัจจุบันจะใช้ยาลดไขมัน ยาสลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด ยาขับปัสสาวะ

และยังมีวิธีรักษาอีกหลายแบบ อย่างใช้การผ่าตัด และการดูแลแบบตามธรรมชาติวิธีให้มากที่สุด ถ้าไม่อยากจะเกิดโรคนี้ ไม่ควรยุ่งกับอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย ไม่ควรยุ่งกับยาเสพติด ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่พอดี

toplatexbed.com