โรคหัวใจขาดเลือด โรคร้ายที่ไม่แพ้โควิด-19 ที่กำลังระบาดในตอนนี้

โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน โรคนี้เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศชาย-เพศหญิง

ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับคนทุกคน ดีกว่าไหมหากเรามาเรียนรู้โรคนี้กัน และป้องกัน ๆ ไม่ได้ป้องกันคนอื่นก็ไม่ใช่ปัญหา

แต่ป้องกันตัวเอง เห็นจะดีที่สุด วันนี้เรามารู้จักกับโรคนี้กัน ซึ่งเป็นโรคถึงแม้จะอันตราย แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและแพร่หลายเหมือนกับโควิด-19

 โรคหัวใจขาดเลือด เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่หลอดเลือดได้มีการตีบหรือว่าเกิดการตันขึ้นมา โดยการเกิดการตีบนี้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจ ที่จะมีเลือดขนส่งไป หรือไปหล่อเลี้ยงนั้นมีจำนวนลดลงเป็นจำนวนมาก

หรือไม่มีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงเลย และเมื่อกล้ามเนื้อของหัวใจไม่มีเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยง ก็ได้เกิดการทำงานผิดปกติ อาจจะไม่เป็นทันทีแต่จะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ ในการตีบตันของหลอดเลือดนั้น สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดขึ้นนั้น

โรคหัวใจขาดเลือด

มีอยู่ 2 ประการหลัก ๆ ด้วยกันคือการที่มีไขมันเข้าไปสะสมในหล่อเลือดจนทำให้เกิดการตันขึ้นมาในบริเวณผนังของหลอดเลือด จึงทำให้เลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอนั่นเอง และอีกประการหนึ่งคือ การที่หลอดเลือดมีการแข็งตัวนั่นเอง

อาการของของ โรคหัวใจขาดเลือด จะมีอาการในลักษณะนี้คือ จะเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอกในเวลาที่คน ๆ นั้นกำลังใช้แรงอยู่นั่นเอง หายใจไม่ค่อยสะดวก แม้พักแล้วก็จะรู้สึกแน่นหน้าอกอยู่ดี โดยอาการเริ่มแรกนั้นจะเริ่มที่กลางอกแล้วจะไปที่ทางด้านซ้าย เหงื่อแตกได้ง่าย คลื่นไส้หรือบางคนจะรู้สึกปวดที่บริเวณแขน ไหลหรือบริเวณก็เป็นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหน

สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคหัวใจขาดเลือด มีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันคือ คนที่สูบบุหรี่ มีไขมันในเลือดสูง เป็นโรคเบาหวาน เป็นโรคความดัน และบุคคลที่มีความเครียดสูง ชอบโกรธง่าย นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคนี้ ที่เป็นอาการที่ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก

การรักษา โรคหัวใจขาดเลือด ขอบอกว่าเป็นโรคที่จะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่องเลย เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้โรครุนแรงมากขึ้น เพราะในการที่จะรักษาให้หายขาดเกี่ยวกับโรคนี้นั้น มีความช้าเช่นกัน

ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเอายารับประทาน เลิกสูบบุหรี่ ไม่ทานอาหารมัน ขนทหวานที่มีน้ำตาลสูง รับประทานผัก เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากลบ ๆ มาเป็นบวกให้หมด เพื่อป้องกันควบคุมชะลอความรุนแรงของโรคร้ายนี้
ts911.pro