ผ้าอนามัย ย่อยสลายได้ ลดภาวะโลกร้อน ช่วยสังคมมีสุข

เทรนในปัจจุบันที่มาแรงสุดๆ คงเลี่ยงไม่ได้กับเทรนรักโลก ลดปัญหาขยะ ผ้าอนามัยย่อยสลายได้ ในมุมของผู้หญิงเรานั้นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้เป็นประจำทุกๆ เดือน ก็เป็นหนึ่งในขยะชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น

ในขณะที่หลายคนให้ความสำคัญกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ช้อนพลาสติก แก้วน้ำพลาสติกต่างๆ แต่ก็มีคนจำนวนน้อยมากที่จะเล็งเห็นได้ว่าเราสามารถจะจัดการกับขยะผ้าอนามัยที่ถูกทิ้งมากกว่า 12,000 ล้านแผ่นต่อปีนี้ได้ยังไงบ้าง

ทั้งค่านิยมผิดๆ ในสังคมบางส่วนยังมีส่วนช่วยเพิ่มขยะเสียอีก เช่น ซื้อผ้าอนามัย จากร้านสะดวกซื้อต่างๆ แล้วพนักงานต้องซ้อนถุงให้สองชั้น ทำไมต้องหลบซ้อนในสิ่งที่เป็นธรรมชาติของร่างกายผู้หญิง ไหนจะปัญหาปลีย่อยเกี่ยวกับราคาผ้าอนามัยที่สูงเกินไป และ อาการแพ้ผ้าอนามัย อื่นๆ อีก

กลับมาที่ปัญหาขยะผ้าอนามัย ขยะชนิดนี้เป็นหนึ่งในขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เนื่องจากผ้าอนามัยนั้นมีส่วนผสมของพลาสติก ครั้นจะแยกไปรีไซเคิลก็ยิ่งทำได้ยากเข้าไปใหญ่

เพราะผ้าอนามัยยังมีส่วนผสมของวัสดุอื่น เนื้อเยื่อกระดาษเหลว เจลซึบซับของเหลว สารอินทรีย์ที่แทรกตัวอยู่ด้านใน แม้อยากจะนำไปเผาทำพลังงานก็ทำได้ยากเพราะตัวขยะมีความชื้นสูง ขยะประเภทนี้จึงจัดอยู่ในประเภทขยะติดเชื้อยากที่จะหาวิธีจัดการ จึงถูกจัดการได้เพียงทับถมไว้ในบ่อขยะ แต่ผ้าอนามัยก็ยังคงเป็นสินค้าฟุ่มเฟื่อยที่ไม่สามารถหยุดหรือลดปริมาณการใช้ได้

จะดีกว่าหรือไม่หากเราสามารถมีส่วนช่วยในการลดปัญหาขยะดังกล่าวข้างต้นนี้ด้วยการใช้วัสดุอื่นแทน เช่น ผ้าอนามัยซักได้ ถ้วยอนามัยที่ปัจจุบันถูกนำมาพูดถึงเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากช่วยโลกลดขยะ แต่ไม่ถนัดกับวิธีที่กล่าวมาข้างต้น ขอแนะนำอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจ

ผ้าอนามัยย่อยสลายได้” เป็นมิตรทั้งกับสุขอนามัยของผู้หญิงเรา และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แม้ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกรู้จักแพร่หลายเป็นวงกว้างมากนัก

แต่ก็เริ่มมีคนหันมาให้ความสนใจในสินค้าดังกล่าว เช่น ในประเทศอินเดีย มีสตาร์ทอัพแบรนด์ Saathi ที่สร้างโปรดักซ์ ผ้าอนามัย ที่ทำมาจากใยกล้วย

หรือใยไผ่ที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมชนิดอื่น มีคุณสมบัติซึมซับของเหลวได้ดี ให้สัมผัสที่ไม่ระคายเคือง รู้สึกสบาย ทั้งนี้เพราะเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติ และที่สำคัญยังสามารถย่อยสลายได้ในสภาพสิ่งแวดล้อมเพียงระยะเวลาแค่ 6 เดือน

ปัจจุบันในประเทศไทยเองก็มีแบรนด์ที่ทำสินค้าคล้ายกันนี้ คือ แบรนด์ Ira โดยคนไทย คุณรุ้ง-วรางทิพย์ โดยผ้าอนามัยของ Ira นั้น ทำมาจากใยไม้ไผ่ และพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ภายใน 12 เดือน (ที่อุณหภูมิ 28 องศา) จะเห็นได้ว่าโลกทุกวันนี้ทำให้เรามีทางเลือกที่ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นทางเลือกที่ดีทั้งกับตัวเราเองและต่อสังคมโลกอีกด้วย