เตียงคนป่วย ปรับระดับ ด้วยรีโมท เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของคนป่วยเป็น โรคอัมพาต

โรคอัมพาตคือโรคที่สมองขาดเลือดจนไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงเซลล์สมองได้อย่างเพียงพอ จึงส่งผลทำให้การทำงานของร่างกายหยุดชะงัก และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนปกติ แถมซ้ำร้ายผู้ป่วยบางคนอาจเดินไม่ได้หรือพูดไม่ได้อีกด้วย  ดังนั้นการเลือกซื้อ เตียงคนป่วย ที่เหมาะสำหรับคนป่วยเป็นโรคอัมพาตถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเตียงที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตเท่าที่ควร เพราะเตียงโดยทั่วไปจะมีการออกแบบให้สามารถรองรับสรีระและน้ำหนักของผู้ป่วยไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เตียงเกิดการยุบตัวจนส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดมีแผลกดทับบริเวณหลังได้ แต่ถ้าได้มาใช้ เตียงปรับระดับ ไฟฟ้า ของแบรนด์ TopLatex รุ่น Triple Crown ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการชีวิตประจำวันดีขึ้นอีกด้วย สาเหตุของ โรคอัมพาต 1.เกิดจากการบีบตัวของหลอดเลือด โดยหลอดเลือดบริเวณสมองมีอาการระคายเคืองจนทำให้เกิดการบีบตัวอย่างรุนแรงเลยส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณเนื้อสมองได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับร่างกายหรือเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ 2.เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือด ซึ่งเกิดการที่เยื่อหุ้มในสมองเกิดการอักเสบจึงส่งผลทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ จึงทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตในที่สุด 3.เกิดจากอุบัติเหตุ…